Facebook link

Kláštorný komplex Serafínskych dcér bolestnej Matky Božej v Osvienčime - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Zespół klasztorny sióstr serafitek z kościołem Matki Bożej Bolesnej Oświęcim

Kláštorný komplex Serafínskych dcér bolestnej Matky Božej v Osvienčime

Ceglane zabudowania klasztoru i kościoła.

Plac Kościuszki 8, 32-600 Oświęcim Turistický región: Oświęcim i okolice

tel. +48 338424750
tel. +48 505310554
Ide o neveľkú jednoloďovú budovu, ktorá vznikla v novogotickom slohu z neomietnutých tehál a s užším a nižším presbytárom zakončeným apsidou.
. Interiér kostola má krížovú klenbu. Novogotický oltár pochádza z konca 19. storočia, rovnako ako kazateľňa a lavice. Bočné oltáre s obrazmi sv. Františka z Assisi a sv. Antonína Paduánskeho, socha Piety, spovednice a luster pochádzajú z počiatočných rokov 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol kostol čiastočne zničený. Po vojne bol opravený a v roku 1947 bola pred ním vztýčená socha Nepoškvrnenej Panny Márie. Najstaršia kláštorná budova v novoklasicistickom štýle je v súčasnosti spojená s kostolom prízemnou spojovacou chodbou. Druhá, mu štylisticky prispôsobená budova bola vystavaná v 50. rokoch 20. storočia. Na území kláštora sa ešte nachádza secesne-modernistická budova „Caritas“ vystavaná v rokoch 1905 – 1910 a dve budovy materskej školy z 30. rokov 20. storočia. Z východu a západu budovy Serafínskych dcér bolestnej Matky Božej obklopuje sad a kláštorná záhrada. Fragment náhrobku matky zakladateľky – Marie Małgorzaty Szewczykovej sa nachádza vo vnútri kostola Panny Márie Bolestnej. V materskom dome kongregácie sa nachádza Múzeum bl. matky Małgorzaty Szewczykovej.