Osvienčim a okolie 

widok na rynek w Oświęcimiu z ratuszem
V okolí Osvienčimu sa rozprestierajú početné rybníky, sprašové hrby a lesné oblasti. Okrem unikátnej flóry spojenej s veľkým počtom vodných nádrží tu nájdeme i hospodársky využívané pozemky a lužné a jelšovo-jaseňové lesy. 

Kaprie údolie v Zatore, alebo zázemie chovu kapra kráľovského, tvorí ideálne životné podmienky pre vzácne druhy rýb a vtákov. Chochlačka, chavkoš, čorík bahenný, rybár riečny a bučiak sú nespochybniteľné objekty záujmu milovníkov fotografie unikátnej prírody. 

V európskom meradle unikátne habitaty vtákov a rastlín ohrozených vyhynutím, vyskytujúcich sa v obci Osvienčim, sa podieľali na tom, že bola táto oblasť začlenená do európskej ekologickej siete Natura 2000. Tým sa ochrana biodiverzity stala nadradeným cieľom s tým spojených aktivít. Regulácia oblasti Natura 2000 zahŕňa napr. údolie Dolnej Soły vyznačujúce sa cennými komplexmi vrbovo-topoľového lužného lesu alebo rybníky v Brzeszcziach, ktoré okúzľujú nenarušeným ekologickým koridorom Hornej Visly. Na území údolia Soły môžeme naraziť na mnoho úžasných druhov zvierat, napr. vydry, mloky hrebenaté, kunky červenobruché, bolene alebo mreny, a to všetko v obklopení mŕtvych ramien, unikátnej vegetácie porastajúcej kamene potokov.

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>