Osvienčim a okolie 

Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych nawa główna Oświęcim
Región Osvienčimu sa môže pochváliť dlhým zoznamom pamiatok sakrálneho charakteru, niektoré z nich sa nachádzajú na Chodníku drevenej architektúry.

Jedným z najzaujímavejších a zároveň najznámejších sakrálnych objektov je synagóga Chewra Lomdej Mišnajot v Osvienčime. Ide o hmatateľnú stopu židovskej komunity, ktorá pred 2. svetovou vojnou tvorila viac ako polovicu všetkých obyvateľov mesta. Židovská a kresťanská kultúra sa na tomto mieste prelínali a pozostatky po tom vidíme dodnes. 

História pútnického kostola Matky Božej Pomoci veriacim v Osvienčime siaha k začiatkom saleziánskeho kostola zo 14. storočia a pútnický chrám Panny Márie Fatimskej v Trzebini priťahuje veriacich zázračnou sochou privezenou v roku 1962 z Fatimy. Kostol sv. Mikuláša v Chrzanowe pod svojimi múrmi skrýva krypty, v ktorých boli pochovaní dvorskí úradníci, poprední mešťania a dávni majitelia Chrzanowa. Renesančný kostol sv. Vojtecha a Juraja v Zatore predstavuje povinný bod pre milovníkov historickej architektúry, podobne ako kostol Panny Márie Čenstochovskej v Mętkowe, ktorý pamätá Karola Wojtyłu ako vikára, keď stál kostol ešte v Niegowici. Na území Osvienčimu a v jeho okolí sa nachádza viac drevených, alebo dreveno-murovaných sakrálnych miest tohto typu, ako napr. kostol sv. Mikuláša v Polanke Wielkej, kostol svätého Bartolomeja v Porębe Wielkej, kostol svätého Vavrinca v Grojci, kostol sv. Martina v Jawiszowiciach, kostol Panny Márie Karmelskej v Głębowiciach, kostol sv. Ondreja v Osieku alebo kostol svätého Ondreja v Graboszyciach

Pri pobyte v Osvienčime nemožno zabudnúť na dominikánsku tradíciu odkazujúcu kaplnku sv. Hyacinta a mariánske pútnické miesto v Płokoch s cennou ikonou Panny Márie. Počiatok 18. storočia pamätajúci barokový kostol sv. Jána Kentského v Kętách okúzľuje jednoloďovou fasádou, valenou klenbou a krásnym hlavným oltárom. Keď už sme v okolí, stojí za to okrem toho zavítať do kostola sv. Šimona a Júdy Tadeáša apoštolov v Nidku a kostola Povýšenia svätého Kríža v Płazie. 

Všetky tieto sakrálne objekty isto okúzlia každého, kto sa rozhodne ich navštíviť, a história, ktorú každý z nich skrýva, zaujme nejedného turistu.

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>