Back

Pętla wokół Myślenic

Pętla wokół Myślenic

Pętla wokół Myślenic
Myślenice - Stróża - Styrek - Myślenice

Obiekty na trasie

Skala trudności: For advanced
Types of trails: Cycle
Długość szlaku: 16 km
Myślenice Region turystyczny: Małopolska
Tourist subregion: Krakowski
Facilities at natural sites: Camp site, Viewing point, Information boards, Canopy, Shelters
Rodzaj nawierzchni: droga gruntowa nieulepszona, droga gruntowa ulepszona, nawierzchnia asfaltowa (równa), nawierzchnia asfaltowa (złej jakości)
Play Play