Back

Skalną ścianą

Skalną ścianą

Wąwóz Bolechowicki
Małopolska może poszczycić się ogromną liczbą różnorodnych skał i skałek oplecionych siecią dróg wspinaczkowych. Znajdziemy tu przejścia poprowadzone na skałach krystalicznych i granitowych w Tatrach Wysokich, ścianki piaskowcowe w Beskidach i na Pogórzu Karpackim, wreszcie skałki wapienne i dolomitowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Pieninach. Oryginalne drogi wspinaczkowe wyznaczono również w kamieniołomach.

W Polsce amatorzy wspinaczki nie muszą posiadać żadnych specjalnych uprawnień. Warto jednak odbyć odpowiednie kursy, organizowane przez liczne szkoły wspinaczkowe. Ukończenie szkolenia pozwala uzyskać kartę wspinacza lub, dla bardziej wtajemniczonych, kartę taternika. Obie legitymacje wydawane są przez Polski Związek Alpinizmu (www.pza.org.pl). 

Warto wiedzieć, że niektóre skały ze względu na wymogi ochrony środowiska lub brak zgody właścicieli terenu na ich udostępnienie są zamknięte dla wspinaczki. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej są to skałki w rezerwatach Doliny Szklarki, Doliny Racławki, Wąwozie Mnikowskim, rezerwacie Zimny Dół oraz wszystkie, oprócz jednej, w Ojcowskim Parku Narodowym. Chętni do wspinaczki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego nie muszą mieć żadnych uprawnień i legitymacji, nie jest także wymagane członkostwo w klubach wysokogórskich czy wspinaczkowych. Jedyny wymóg formalny to wpisanie się w Książce Wyjść Taternickich dostępnej w schroniskach w Tatrach Wysokich. Ponadto obowiązują ograniczenia dotyczące stref, w których można się wspinać.

Play Play