Facebook link

Vinica Zagrabie - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Winnica Zagrabie

Vinica Zagrabie

Zdjęcie przedstawia kiść winogron rosnących na krzewie winorośli. Winogrona są dojrzałe i soczyste, a na fotografii widoczne są również liście winorośli, W tle rozmyte krzewy.

Miodowa 4, 32-061 Rybna

tel. +48 691404747
Rozhovory s krami na vinici Zagrabie.

Vinica bola založená v roku 2010 manželmi, ktorých snom, koníčkom a na konci vášňou sa stalo vlastníctvo vinice. Pani Marta sa stará o vína už od narodenia – teda od krov na vinici, s ktorými sa „rozpráva“. Jej manžel, Marek, sa stará o celú ďalšiu etapu výroby až po zazátkovanie. Od roku 2015 sa plantáž rozprestiera na 1 ha areáli a hlavnými tu pestovanými odrodami sú Seyval Blanc, Sibera, Serena, Johanniter, Bianca, La Crescent a na červené vína: Rondo a Regent.
Plantáž leží vo výške 320 m n. m. na západnom okraji Tenczynského hrbu – južnej časti Krakovsko-čenstochovskej jury.
Vinič porastá svahy s juhozápadnou expozíciou na ílových a sprašových pôdach na vápencovom podloží, čo vínam dodáva jedinečný charakter.
Názov vinice pochádza od hája, ktorý sa tu predtým nachádzal a kde rástli hraby (poľ. graby). Majitelia vinice okrem tradičných prehliadok a ochutnávok radi organizujú komorné stretnutia a akcie pri príležitosti narodenín alebo rozlúčky so slobodu. Neďaleko vinice, vo vlastných budovách majiteľov, sa nachádza vínna pivnica, kde prebieha celý proces spracovania viniča a produkcie vína.