Facebook link

Vinica Amonit - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Winnica Amonit

Vinica Amonit

Na zdjęciu widać rzędy krzewów winorośli w winnicy amonit. Soczyste kolory tworzą fantastyczną kompozycję, a malowniczy pejzaż w tle uzupełnia całość.

Aleja Parkowa 41, 32-043 Cianowice Turistický región: Jura Krakowsko-Częstochowska

tel. +48 665749144
Vinica na svahu v údolí Korzkiewky.

Vinica Amonit leží v ochrannom pásme Ojcowského národného parku vo vzdialenosti asi 20 km od Krakova, v obci Cianowice. Miesto leží dosť vysoko, asi 400 metrov n. m.
Začiatky vinice siahajú do roku 2008, kedy sa majiteľ, Marcin Niemiec, rozhodol zasadiť pri svojom dome, na rendzine niekoľko riadkov viniča. Plantáž leží na slnečnom, južnom svahu, ktorý sa mierne zvažuje k údoliu Korzkiewky, na mieste krytom pred severnými vetrami zovretou líniou zástavby. Vyskytuje sa tu pre región typická vápencová pôda rendzina, ktorá sa skladá z úlomkov hornín a ílu. V súčasnosti zaujíma vinica plochu 45 árov. Vinica má tri odrody – na biele vína to sú solaris a johanniter, na červené vína regent. Vína z vinice Amonit, zvlášť biele, sú zastúpené na mnohých ochutnávkach, kde si získavajú veľmi dobrú povesť. Po realizovaní vytýčených plánov na rozšírenie plantáže budú vína dostupné v reštauráciách a vinotékach.