Facebook link

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Śnietnici - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Śnietnica

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Śnietnici

Wnętrze drewnianej cerkwi z bogatym ikonostasem.

Śnietnica 32, 38-315 Uście Gorlickie Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 517221554
Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Śnietnici bola postavená v roku 1755, prestavaná v 19. st.
V rokoch 1947-97 bola používaná ako rímskokatolícky kostol, od roku 1997 je vo vlastníctve gréckokatolíckej cirkvi. Cerkov má dvojdielne rozmiestnenie, interiér ozdobujúca architektonicko-figurálna polychrómia z roku 1936 je dielom Jozefa Bogdańského, zvyšné ikony, neznámeho autora, pochádzajú z roku 1756. V presbytériu sa nachádza barokový ikonostas z 18. st., jeho autorom je taktiež J. Bogdańský, zvyšné ikony, neznámeho autora, pochádzajú z roku 1756. V presbytériu sa nachádza barokový oltár so sochami sv. Petra a sv. Pavla, v lodi neskorobarokové bočné oltáre. Zaujímavosťou sú hodinové číselníky namaľované na izbici.