Facebook link

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Bodakoch - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Bodaki

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Bodakoch

Na pierwszym planie koń. Za nim niewielki drewniany budynek z trzema wieżyczkami.

Bartne 23, 38-307 Sękowa Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 183518454
Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Bodakoch bola postavená v roku 1902, pravdepodobne boli použité časti stien z predchádzajúcej cerkvi z roku 1742.
Strecha – pokrytá plechom – nad loďou sedlová a nad presbytériom sedlová do T. Interiér ozdobujú ploché stropy s fazetou. Cerkov ozdobuje polychrómia zo začiatku XX. st. (na severnej stene lode predstavenie sv. Cyrila a sv. Metoda a na južnej – sv. Oľgy a sv. Vladimíra). K vybaveniu patria: ikonostas, ktorého autorom je A. H. Szajna z Rymanowa vykonaný v roku 1902, v presbytériu hlavný oltár a obraz Matky Božej Częstochowskej z XVIII. st. Oplatí sa v okolí navštíviť! O Bodakoch sa po prvýkrát spomína v roku 1581 ako o kráľovskej obci bieckého kraja s názvom Przegonina pochádzajúceho od poľského erbu. Bodaky, tak isto ako aj susedné Bartne, boli dôležitým strediskom kamenárstva.