Facebook link

Gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Boguszy (v súčasnosti rektorálny rímskokatolícky kostol sv. Antona) - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Bogusza

Gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Boguszy (v súčasnosti rektorálny rímskokatolícky kostol sv. Antona)

Drewniana cerkiew z wolnostojącą dzwonnicą z przodu.

Bogusza 55, 33-334 Kamionka Wielka Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184456587
Gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Boguszy (v súčasnosti rektorálny rímskokatolícky kostol sv. Antona) je datovaná na rok 1858.
Bola postavená v zrubovej konštrukcii, steny boli pokryté šindľami. Nad loďou bola použitá sedlová strecha, nad presbytériom sedlová strecha do T. Polychrómia na stropoch a stenách imitujúca klasicistickú murovanú architektúru bola vykonaná V. Zomphom v roku 1873. Ikonostas približne z roku 1670 bol rozdelený na dve časti, pretože bol prenesený do vnútra presbytéria – rad prorokov s krucifixom a zobrazeniami Matky Božej a sv. Jána boli umiestnené na východnej stene lode. Oplatí sa v okolí navštíviť! Bogusza je obcou nachádzajúcou sa v Nízkych Beskydách, v doline potoka Królówka, v Grybovských horách, nachádza sa na území, ktoré obývajú Lemkovia. Vedľa drevenej gréckokatolíckej cerkvi sa v obci nachádza pravoslávna cerkov pochádzajúca z roku 1930. Prvá zmienka o Boguszy sa objavila v liste z roku 1460, ktorý bol napísaný krakovským komorníkom Mikołajom Pieniążkom. O Boguszy sa tu spomína spolu so susednou Binczarowou v súvislosti s tým, že obidvom obciam bolo vydané právo na výrub lesa a pasenie stáda v lesoch na juh od obce. Na konci 17. storočia sa v obci nachádzalo 9 hospodárstiev, fungoval tu vodný mlyn. Majiteľmi boli po poradí Grodzieńskí, Denhoffowí, Tarkowskí i Wodzickí.