Facebook link

Cerkov zasvätená sv. Dimitrijovi v Binczarowej - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Binczarowa

Cerkov zasvätená sv. Dimitrijovi v Binczarowej

Drewniana cerkiew z zewnątrz, widziana od strony wieży, zza kamiennego ogrodzenia.

Binczarowa 27, 33-332 Florynka Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184471613
tel. +48 510144324
Gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Binczarowej (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol sv. Stanislava Biskupa) pochádza z roku 1760.
Chrám s typickou zrubovou konštrukciou bol v prevažnej časti prestavaný a čiastočne stratil črty typickej západolemkovskej cerkvi. K vybaveniu interiéru patrí: neskorobarokový ikonostas z 2 pol. XVIII. st. doplnený v II. pol. XIX. st. (na mieste Poslednej večere sa nachádza obraz Ružencovej Matky Božej) a kamenný oltár z roku 1967 s relikviami sv. Vojtecha. Pozornosť si zaslúži aj vzácna polychrómia z roku 1913 – dielo Bronisława Kmaka. V Binczarowej sa nachádza cintorín z čias I. svetovej vojny.