Facebook link

Gréckokatolícka cerkov zasvätená sv. Dimitrijovi v Leluchowe - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Leluchów

Gréckokatolícka cerkov zasvätená sv. Dimitrijovi v Leluchowe

Drewniana cerkiew z zewnątrz, oszalowana gontem. Na pierwszym planie mała dzwonnica z ażurową góra.

Leluchów 15a, 33-370 Muszyna Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184714854
tel. +48 184714008
Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Leluchowe (v súčasnosti rektorálny rímskokatolícky kostol) vznikla v roku 1861.
Lemkovská cerkov bola postavená v zrubovej konštrukcii a steny boli pokryté šindľom. Ornamentálna polychrómia na stropoch a stenách nachádzajúca sa vo vnútri pochádza zo začiatku XX. st. K vybaveniu cerkvi patrí: rokokovo-klasicistický ikonostas z roku 1895 (stena s ikonami), ktorého autorom sú A. a M. Bogdańskí (niektoré ikony vykonal v roku 1873 V. Zomph), hlavný oltár s baldachýnom z XIX. st. a dva bočné oltáre. Pri cerkvi stojí malá zvonica s dreveným ukončením.