Podhalie a Tatry - Kostoly, kostolíky a kaplnky

Kostol v Zakopanom
Vizitkou regiónu je drevená architektúra, ako sakrálna, tak svetská, ale nechýbajú tu ani murované perličky. Rodáci z tohto regiónu sú preslávení svojou religiozitou, čo sa odráža v skutočných pokladoch staviteľstva v podobe kostolov a drevených kaplniek.

Putovanie po podhalianskych kostoloch začneme v Nowom Targu, nachádza sa tu totiž kostol sv. Kataríny, ktorého počiatky siahajú do roku 1346, a drevený kostol sv. Anny z 15. stor. Nowy Targ predstavuje dokonalú základňu pre cesty k ďalším pokladom lokálnej architektúry, napr. k 10 km na západ ležiacemu pútnickému kostolu Panny Márie Ludźmierskej v Ludźmierzi, kde možno obdivovať krásnu ružovú záhradu s pomníkom pápeža Jána Pavla II. Z Nowého Targu sa tiež môžeme vydať smerom k Czorsztynu a bude to skvelá voľba! Na jednej strane môžeme oceniť prírodné hodnoty Bradlového pásma a Gorcov, na druhej – poklady podhalianskej sakrálnej architektúry. Je tu reč predovšetkým o drevenom gotickom kostole sv. Michala archanjela v Dębne Podhalańskom, ktorý bol zapísaný na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa tiež na Chodníku drevenej architektúry spoločne s inými cennými drevenými stavbami v okolí: kostolom v Harklowej a kostolom sv. Trojice a sv. Antona opáta v Łopusznej. Zaujímavé je, že práve na tomto poslednom mieste strávil svoju mladosť kňaz prof. Józef Tischner. Za návštevu stojí jemu venovaná pamätná sieň, tzv. Tischnerówka, a dopriať si chvíľu zadumania pri návšteve kňazovho hrobu, ktorý sa nachádza na miestnom cintoríne.

Keď sme v Zakopanom, rozhodne si nesmieme nechať ujsť kostol Panny Márie Čenstochovskej s kaplnkou Gąsienicov a vedľa ležiaci Starý cintorín na Pęksowom Brzyzku, kde takmer každý náhrobok predstavuje samostatné umelecké dielo! Vidieť by sme mali i pútnický kostol Panny Márie Fatimskej na Krzeptówkách postavený ako poďakovanie za záchranu života Jána Pavla II. po atentáte v roku 1981. Vydáme sa tiež do Jaszczurówky, kde môžeme obdivovať v zakopanskom štýle postavenú drevenú kaplnku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Jej projektant Stanisław Witkiewicz mal obrovský vplyv na to, čo sa odohrávalo v kultúre a architektúre Zakopaného na prelome 19. a 20. stor. Z Jaszczurówky sa vydáme na sever do Bukowiny Tatrzańskej, kde sa nachádza kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, a následne do Białky Tatrzańskej – nachádza sa tu totiž kostol sv. apoštolov Šimona a Júdy Tadeáša.

 


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Súvisiace príspevky