Sv. Ján Pavel II

Widok na okno papieskie w Krakowie, z wizerunkiem Jana Pawła II
Przemierzając małopolskie miasta i wsie, co krok trafiamy na miejsca związane z osobą Karola Wojtyły. Papież Jan Paweł II pochodził z Małopolski, tu dorastał, uczył się, tu także pełnił posługę kapłańską i biskupią aż do wyboru na Stolicę Piotrową.

Prechádzajúc cez malopoľské mestá a dediny stretávame na každom kroku miesta, ktoré sú spojené s Karolom Wojtylom. Pápež Ján Pavol II. pochádzal z Malopoľska, tu vyrastal, učil sa a zároveň plnil kaplánsku a biskupskú službu až do voľby na pápeža.
Rodným mestom Karola Wojtylu sú Wadowice. Vo Wadowiciach strávil aj školské roky. V r. 1938, po ukončení nižšej strednej školy, sa s otcom presťahoval do Krakova, aby na Jagelovskej univerzite študoval poľský jazyk, a zároveň realizoval svoju hereckú záľubu. Krátko na to, II. svetová vojna prerušila štúdium hlboko veriaceho mladého Wojtylu a zážitky spojené s okupáciou a smrťou otca mali vplyv na jeho rozhodnutie o kaplánstve. Od r. 1942 chodil do tajného Metropolitného duchovného seminára v Krakove. Vysviacku na duchovného získal po vojne v r. 1946 a počas nasledujúcich dvoch rokov pokračoval v teologickom štúdiu v Ríme. Po návrate do krajiny ho vyslali na duchovnú prácu do malej farnosti v Niegowici v okolí Wieliczky. Po siedmych mesiacoch sa vrátil do Krakova, aby sa stal jedným z pionierov „turistickej“ pastoračnej činnosti študentskej mládeže. So skupinami mladých putoval po horách a splavoval sa kajakom. Teologické štúdium však neprerušil.
V r. 1958 bol Karol Wojtyla vysvätený za biskupa, potom sa aktívne zúčastňoval na prácach pripravujúcich Druhý Vatikánsky koncil. O päť rokov neskôr sa stal krakovským metropolitom a v r. 1967 ho pápež Pavol VI. vymenoval na kardinála. Veľmi rýchlo sa z neho stala známa autorita cirkvi, filozof, mysliteľ a teológ a to nielen v Poľsku. A preto rozhodnutie konklávy zo dňa 16. októbra 1978 o výbere Karola Wojtyly na pápeža nebolo pre zasvätených do záležitostí cirkvi žiadnym prekvapením.
Nový pápež prijal meno Ján Pavol II. a krátko na to urobil mnoho rozhodnutí, ktoré boli pre cirkev prevratné. Bol predovšetkým pápežom - pútnikom, ktorý počas 104 ciest navštívil všetky obývané kontinenty, vrátane vlasti. Obrovský význam mali aj jeho aktivity v prospech ekumenizmu. Ako prvý pápež navštívil židovskú synagógu, modlil sa aj s moslimami v mešitách. Uverejnil 14 encyklík, mnohé z nich mali pre cirkev prevratný význam. Pontifikát Jána Pavla II. bol najdlhší (po pontifikátoch sv. Petra a blah. Pia IX.) a trval až do jeho smrti 2. apríla 2005. 

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Súvisiace príspevky