Facebook link

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Krzywej (v súčasnosti pobočka rímskokatolíckeho kostola NPM Nepoškvrnene Počatej) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew greckokatolicka świętych Kosmy i Damiana Krzywa

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Krzywej (v súčasnosti pobočka rímskokatolíckeho kostola NPM Nepoškvrnene Počatej)

Zabytkowa drewniana świątynia wśród zieleni.
Krzywa, 38-307 Sękowa Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183510022
tel. +48 794573113
Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Krzywej (v súčasnosti pobočka rímskokatolíckeho kostola NPM Nepoškvrnene Počatej) bol stavaný v roku 1924 na mieste predchád
zajúcich spálených chrámov. Stavba bola postavená podľa vzoru staro ruských cerkví. Nad hlavnou časťou lode sa nachádza kopula a nad západnou a presbytériom vežičky so zdanlivými lampášmi. Na stenách obitých doskami nie je polychrómia. Vo vnútri chrámu je možné vidieť dva bočné oltáre z konca 19. st. a v presbytériu sa nachádza hlavný oltár s baldachýnom a súčasným tabernákulom. Vedľa cerkvi sa nachádza drevená zvonica.