Facebook link

Rezervácia Biała Woda - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Rezerwat Biała Woda

Rezervácia Biała Woda

Rezerwat Biała Woda
Plac na Stawach 3, Szczawnica Turistický región: Pieniny i Spisz
tel. +48 126198120
fax. +48 126198122
tel. +48 126198121
Mogilska 25
Rezervácia Biała Woda, kam sa dostanete aj z centra Jaworiek. Bola vytvorená, tak isto ako Úžľabina Homole, v r. 1963 a sprístupnená návštevníkom. Malebnou, lesnou dolinou skoro bez lesov, vedie žltý chodník a územie je turisticky dokonale pripravené (sú tu lavičky a informačné tabule). Chodník sa končí pri priesmyku Rozdziele, z ktorého je možné obdivovať nádhernú panorámu. Sedlo je prírodnou hranicou medzi Sądeckým Beskydom a Malými Pieninami.
Dolina chránená ako prírodná rezervácia; prispôsobená nielen k pešej, ale aj cyklistickej turistike. V prevažnej časti sa charakterizuje plochým dnom; v hornom úseku je nevyrovnaná a voda tadiaľ tečie iba po silnejších dažďoch. Následne sa vyhýba izolovaným skalným masívom a steká po kamenistom dne, ako aj po malých kaskádach. Záverečný fragment doliny sa zužuje a vytvára Úvoz Międzyskały.