Facebook link

Bazilika Najsvätejšieho Srdca Ježiša v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa Kraków

Bazilika Najsvätejšieho Srdca Ježiša v Krakove

Zdobione wnętrze kościoła. Mroczna nawa z podświetlonym prezbiterium.
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 126293300
tel. +48 126293414
Chrám je centrálnym strediskom kultu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Poľsku. Vznikol v rokoch 1909 – 1912 pod vedením jezuitov.
Modernistickú baziliku otcov jezuitov zasvätenú Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu so silnou vežou (70 m) navrhol Franciszek Mączyński. Vo vnútri sa nachádzajú diela popredných umelcov, napr.: X. Dunikowského (socha Krista) alebo J. Bukowského (ornamentálne secesné maľby). Nad oltárom vidíme mozaikový vlys podľa návrhu P. Stachowicza, ktorý predstavuje hold skladaný poľskými svätcami, blahoslavenými a národom Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Na víťaznom oblúku vidíme drevený krucifix obklopený Pannou Máriou a sv. Jánom.