Raba Wyżna

Pałac
Obec v nowotarskom okrese, nad riekou Rabou. Z geografického hľadiska sa nachádza v Rabczańskej kotline. Jedna z prvých zmienok o obci Raba Wyżna (ako Raba) sa nachádza v registroch evidencie daní Poľského kráľovstva z roku 1581. Vyplýva z nich, že obec patrila k majetku krakovského kastelána Wawrzyńca Spytku Jordana.

Pred rokom 1580 bol postavený drevený kostol. V roku 1665 bol postavený nový murovaný kostol vďaka snahe Adama a Zofie Skrzetuských. Nový chrám bol vysvätený v roku 1668 a vysviacku vykonal krakovský svätiaci biskup Mikuláš Oborský. V rokoch 1841-1843 bol kostol rozšírený a slávnostne vysvätený tarnowským biskupom Jerzym Grzegorzom Wojtarowiczom dňa 13. augusta 1848. Oplatí sa zdôrazniť, že vnikol vo výnimočne krátkom čase, pretože jeho rozšírenie trvalo iba dva roky. Vo vtedajších časoch bol taktiež obrovskou budovou farského kostola, do ktorého prichádzali nielen obyvatelia Raby Wyżnej, ale aj Bielanky, Rokicin a Sieniawy. Umelec – maliar Piotr Nizińský (žiak Jána Matejku) namaľoval na prelome rokov 1905/1906 v chráme na klenbe hlavnej lode plafón predstavujúci vyhlásenie pápeža Pia IX. dogmy o Nepoškvrnenom počatí Márie. Budova kostola bola počas okupácie uzatvorená nemeckými úradmi a čiastočne zničená. Po vojne bola starostlivo obnovená kňazom prelátom Józefom Polońským (zosnulý 28.1.1983), avšak dôkladnú opravu vykonal v 80. rokoch 20. st. kňaz Wacław Heczko (zosnulý 1.2.1997), vzdelaním bol stavebným technikom. Vtedy vznikla polychrómia, ktorej autorom je Jacek Konarský.

Multimédiá