Tłumaczenie
Gdzie mogę kupić?
Where can I buy?
Gdzie mogę kupić bilet?
Where can I buy a ticket?
Gdzie mogę znaleźć lekarza?
Where can I find a doctor?
Gdzie można tanio zjeść?
Where can one eat cheaply?
Gdzie pracujesz?
Where do you work?
godzina
hour
gorąca woda
hot water
gotówka
cash
góra
top
granica
border
herbata
tea
Ile kosztuje bilet?
How much does the ticket cost?
Ile kosztuje zupa /sok/woda?
How much is the soup / glass of juice/water?
Ile masz lat?
How old are you?
Ile płacę?
How much do I pay?
Ile to kosztuje?
How much is it?
imię
name
informacja
information
Internet
Internet
iść prosto
to go straight ahead