Tłumaczenie
Czy ktoś tu mówi po angielsku? polsku?
Does anybody here speak English / Polish?
Czy mają Państwo typowe polskie dania?
Do you have any typical Polish dishes?
Czy mogę tu podłączyć moją komórkę do ładowania?
Can I charge my mobile here?
Czy mogę tu przenocować?
Can I stay here?
Czy mogę zadzwonić z twojego telefonu?
May I use your phone to make a call?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Can I pay with a credit card?
Czy mogę zapłacić zbliżeniowo?
Can I pay with a contactless card?
Czy może mi to pan pokazać na mapie?
Can you show me on the map?
Czy może pan polecić dobrą restaurację?
Can you recommend a good restaurant?
Czy można płacić kartą?
Can I pay by credit card?
Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?
Do you speak English/Polish?
Czy są bilety na … ?
Are there tickets for ...?
Czy ten autobus jedzie przez…
Does that bus go through ...
Czy to daleko?
Is it far?
daleko
far
dobranoc
good night
dobry wieczór
good evening
dobrze
well
dom
house
do widzenia
goodbye