Tłumaczenie
bus
bus
cerkiew
orthodox church
chleb
bread
ciepło
warm
Co lubisz?
What do you like?
Co studiujesz?
What do you study?
cukier
sugar
cukiernia
candy/cake shop
czas
time
czekolada
Chocolate
Cześć
Hey
cześć (pożegnanie)
bye, see you
cześć (przywitanie)
hi, hello
cztery
four
czwartek
Thursday
Czy jest?
Do you have?
Czy jest tu lekarz?
Is there any doctor here?
Czy jest ulga dla studentów/ seniorów?
Is there a discount for students / seniors?
Czy jest wolny pokój?
Do you have a free room?
Czy jest wolny stolik?
Is there a table available?