Facebook link

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Śnietnica - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Śnietnica

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Śnietnica

Wnętrze drewnianej cerkwi z bogatym ikonostasem.

Śnietnica 32, 38-315 Uście Gorlickie Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 517221554
Cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra w Śnietnicy – cerkiew greckokatolicka. Została wzniesiona w 1755 roku. Po 1947 roku cerkiew była użytkowana jako kościół rzymskokatolicki świętego Andrzeja Boboli. W roku 1997 została zwrócona grekokatolikom.

Jest to cerkiew łemkowska, orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej. W XIX wieku gruntownie przebudowano trójdzielną cerkiew na dwudzielną, poszerzono nawę, zlikwidowano babiniec i przesunięto na zachód wieżę. Ściany cerkwi szalowane są poziomym deskowaniem, góra wieży pionowym. Wnętrze pokrywa polichromia Józefa Bogdańskiego z drugiej połowy XIX wieku. W cerkwi jest szczątkowo zachowana dekoracja z XVIII wieku, kompletny barokowy ikonostas z XVIII wieku, przy którym pracował Józef Bogdański, protoplasta znanego malarskiego rodu. Wnętrze zdobią także  dwa późnobarokowe ołtarze boczne, a na ścianach przedsionka osiemnastowieczne obrazy. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz z rzeźbami świętych Piotra i Pawła. W latach 1947–1997 cerkiew w Śnietnicy była użytkowana jako kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Obecnie nadal służy grekokatolikom.
Na poddaszu cerkwi mieszka kolonia rzadkiego nietoperza – podkowca małego, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.