Facebook link

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Bodaki - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Bodaki

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Bodaki

Na pierwszym planie koń. Za nim niewielki drewniany budynek z trzema wieżyczkami.

Bartne 23, 38-307 Sękowa Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 183518454
Wzniesiona w 1902 roku parafialna, greckokatolicka cerkiew, należy do najmłodszych świątyń typu łemkowskiego. Po wysiedlenia ludności łemkowskiej w czasie Akcji „Wisła”, od 1947 roku do dziś pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Pierwsza wzmianka o wsi Bodaki pojawiła się w 1581 roku i była to wieś królewska starostwa bieckiego oraz ważny ośrodek kamieniarstwa.

Cerkiew wzniesiono w 1902 roku, prawdopodobnie z wykorzystaniem ścian cerkwi z 1742 roku. Remontowano ją w latach 90. XX wieku. To budowla trójdzielna, orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, z zakrystią przy prezbiterium. Nad przedsionkiem wznosi się wieża konstrukcji słupowej, zwieńczona hełmem z latarnią. Szeroką nawę kryje blaszany dach kalenicowy, dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Nad nimi górują hełmy z latarniami. Okna cerkwi są prostokątne.

Wnętrze kryją stropy płaskie z fasetą, z polichromią ornamentalno-figuralną z początku XX wieku. Ściany zdobią polichromie z początku XX wieku z postaciami świętych Cyryla i Metodego oraz Olgi i Włodzimierza. Kompletny ikonostas z 1902 roku wykonał A. H. Szajny z Rymanowa, ołtarz główny w prezbiterium i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pochodzą z XVIII wieku.