Facebook link

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Leluchów - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Leluchów

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Leluchów

Drewniana cerkiew z zewnątrz, oszalowana gontem. Na pierwszym planie mała dzwonnica z ażurową góra.

Leluchów 15a, 33-370 Muszyna Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184714854
tel. +48 184714008
Cerkiew parafialna została zbudowana w połowie XIX wieku w stylu zachodniołemkowskim. Od 1947 roku i wysiedleniu Łemków, jest rzymskokatolickim kościołem należącym do parafii w Muszynie.

Cerkiew wzniesiono w 1861 roku w pobliżu miejsca po nieistniejącej cerkwi z XVIII wieku, którą prawdopodobnie przeniesiono na Słowację. To świątynia drewniana konstrukcji zrębowej o ścianach szalowanych gontem, trójdzielna, składająca się z zamkniętego trójbocznie prezbiterium z zakrystią, szerokiej nawy z babińcem i słupowej wieży. Dachy kryte blachą, namiotowe, kalenicowe i wielopołaciowe, w dolnych partiach są łamane uskokowo. Wieńczą je wieloboczne wieżyczki z pozornymi latarniami. Wieżę o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą kryje hełm namiotowy z sześcioboczną, pozorną latarnią. Cerkiew remontowano w latach 1916–1917 i w drugiej połowie XX wieku.We wnętrzu płaskie stropy i ściany pokrywa ornamentalna polichromia z początku XX wieku. Rokokowo-klasycystyczny ikonostas z XIX wieku zawiera ikony z 1895 roku autorstwa Antoniego i Michała Bogdańskich. Kilka ikon z 1873 roku jest dziełem Victorina Zompfa z Bardiowa, dwie ikony z XVIII wieku pochodzą prawdopodobnie z dawnej cerkwi, to Chusta świętej Weroniki i święty Mikołaj. Z XIX wieku jest ołtarz główny z baldachimem, dwa ołtarze boczne i malowana ambona. Zachowały się też krzyże procesyjne i feretrony. Teren przycerkiewny otacza murek z kamienia polnego i starodrzew z pomnikowymi lipami w wieku 100 lat. Wolnostojącą, słupowo-ramową dzwonnicę, ze ścianami na dole szalowanymi gontem, na górze ażurowymi, kryje gontowy dach namiotowy. W cerkwi jest siedlisko zagrożonych wyginięciem nietoperzy podkowców małych.