Facebook link

Cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty Jastrzębik - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty Jastrzębik

Cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty Jastrzębik

Drewniana cerkiew z zewnątrz.

Jastrzębik, 33-370 Muszyna Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184714130
Cerkiew zbudowana została w pierwszej połowie XIX wieku. We wnętrzu ikonostasu znajduje się między innymi rzadko spotykana ikona Chrystusa w Grobie.
Jest ona przykładem zachodniołemkowskiej architektury cerkiewnej o wydłużonym układzie trójdzielnym, ścianami w konstrukcji zrębowej i dachem pokrytym gontem. Wnętrze zdobi polichromia ornamentalno-figuralna z 1861 roku. Wśród ikon prawie kompletnego barokowego ikonostasu znajduje się Chrystus Dobry Pasterz z 1775 roku, ikony św. Mikołaja i Chrystusa Nauczającego oraz Chrystusa w Grobie. Barokowo-klasycystyczny ołtarz główny pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, a dwa późnobarokowe ołtarze boczne z ok. poł. XIX wieku. Dawną cerkiew, która dziś jest kościołem rzymskokatolickim, otacza drewniane ogrodzenie. Do wejścia cerkwi prowadzi drewniana brama-dzwonnica z początku XX wieku. Zrobiona jest z drewna o konstrukcji słupowej. Wewnątrz bramy znajduje się dzwon, ufundowany przez mieszkańców z okazji setnej rocznicy objawienia w Lourdes. Pierwszy raz zadzwonił w 1958 roku. Cerkiew w Jastrzębiku znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.