Szlak rowerowy Wokół Tatr

Jeśli ktoś zastanawia się, jak połączyć aktywny i zdrowy wypoczynek z odkrywaniem nieznanych miejsc i unikatowych zabytków, podziwianiem wspaniałych krajobrazów i różnorodności przyrodniczej, to zapraszamy na Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Już dziś dzięki realizacji ponad 160 km ścieżek rowerowych z infrastrukturą dla rowerzystów mieszkańcy i turyści mogą zwiedzać polsko-słowackie pogranicze na rowerach, poznawać niezwykłe miejsca i unikatowe walory tego obszaru.

Jeśli ktoś zastanawia się, jak połączyć aktywny i zdrowy wypoczynek z odkrywaniem nieznanych miejsc i unikatowych zabytków, podziwianiem wspaniałych krajobrazów i różnorodności przyrodniczej, to zapraszamy na Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Już dziś dzięki realizacji prawie 200 km ścieżek rowerowych z infrastrukturą dla rowerzystów, mieszkańcy i turyści mogą zwiedzać polsko-słowackie pogranicze na rowerach, poznawać niezwykłe miejsca i unikatowe walory tego obszaru.

Idea historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr ma swój początek w 2004 r., kiedy przedsięwzięcie to zainicjował Euroregion „Tatry”. Realizacja przebiega etapowo. Kompletny projekt zakłada powstanie liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, biegowymi. Prowadzą one po urokliwych obszarach wokół Tatr, na którym skoncentrowane są unikatowe walory m.in. 15 zabytkowych obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, budownictwo drewniane, sztuka ludowa, żywy folklor, zespoły staromiejskie, zamki i grody, drewniane kościółki i cerkwie oraz miejsca o znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym.

W latach 2014-2015 zrealizowany został I etap inwestycji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. W realizację projektu zaangażowanych było 13 samorządów z Polski i Słowacji (Gmina Czarny Dunajec (partner wiodący), Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Miasto Trstená, Obec Suchá Hora, Obec Hladovka, Obec Liesek, Obec Nižná, Miasto Liptovský Mikuláš, Miasto Kežmarok, Obec Huncovce i Obec Vrbov). Powstało wówczas blisko 100 km ścieżek rowerowych, w tym 35-km transgraniczny odcinek wybudowany na nasypie dawnej linii kolejowej z czasów monarchii austro-węgierskiej. Wyremontowano zabytkowe mosty kolejowe, które teraz służą rowerzystom na trasie Szlaku. Utworzono 15 miejsc odpoczynku dla rowerzystów, a w Czarnym Dunajcu obok skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 958 i 957 powstał bezpłatny parking typu „park and ride”.

II etap inwestycji realizowany był w latach 2016-2018 jako projekt flagowy Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. W tym projekcie uczestniczyło 10 partnerów z Polski i Słowacji, tj.: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, Miasto Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Mesto Kežmarok, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Trstená. Wybudowano kolejnych 60 km ścieżek rowerowych, 14 nowych miejsc odpoczynku dla rowerzystów oraz bezpłatny parking P&R. Po stronie polskiej kontynuacja Szlaku prowadzi od Miasta Nowego Targu na wschód przez Gminę Szaflary, Gminę Nowy Targ, Gminę Łapsze Niżne do przejścia granicznego Kacwin-Wielka Frankowa. Tym samym w Polsce powstał już kompletny główny odcinek Szlaku wokół Tatr o długości ponad 70 km, prowadzący od granicy ze Słowacją w Chochołowie do granicy w Kaciwnie. Po stronie słowackiej partnerzy wybudowali nowe odcinki ścieżek rowerowych od miejscowości Zdziar w kierunku Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej, i dalej do Kieżmarku, w Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oraz odcinek Hniezdne-Stara Lubowla. Uzupełniają one blisko 100 km ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach I etapu projektu.

III etap inwestycji (2019-2020), który uzyskał dofinasowanie z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, to powstanie kolejnych 26 km ścieżek rowerowych, w tym po stronie polskiej dobudowanie nowych odcinków prowadzących do atrakcji turystycznych (np. w kierunku Gorców w Obidowej), ale przede wszystkim nacisk położono na rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów, w tym np. odnowienie zabytkowych obiektów jak dawna stacja kolejowa przy trasie ścieżki w gminie Czarny Dunajec, która stanie się teraz centrum obsługi rowerzystów, wielofunkcyjne strefy odpoczynku dla rowerzystów. Ścieżki rowerowe Szlaku wokół Tatr zapewniają bezpieczne zwiedzanie i ekologiczne spędzanie wolnego czasu dla całych rodzin z dziećmi. Korzystają z nich nie tylko rowerzyści, ale również rolkarze, nartorolkarze, biegacze, a zimą są wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biegowego. Dodatkowo oprócz głównej asfaltowej pętli wokół Tatr powstają dodatkowe trasy, łączniki i pętle tematyczne, np. pętla po torfowiskach czarnodunajeckich, łącznik prowadzący w stronę Gorców, które urozmaicają wycieczki rowerowe.

Zakręć w Tatry! Zakręć na Szlaku wokół Tatr!