św. Jan Paweł II

Wizerunek Jana Pawła II w oknie.
Przemierzając małopolskie miasta i wsie, co krok trafiamy na miejsca związane z osobą Karola Wojtyły. Papież Jan Paweł II pochodził z Małopolski, tu dorastał, uczył się, tu także pełnił posługę kapłańską i biskupią aż do wyboru na Stolicę Piotrową.

Przemierzając małopolskie miasta i wsie, co krok trafiamy na miejsca związane z osobą Karola Wojtyły. Papież Jan Paweł II pochodził z Małopolski, tu dorastał, uczył się, tu także pełnił posługę kapłańską i biskupią aż do wyboru na Stolicę Piotrową.

Rodzinnym miastem Karola Wojtyły są Wadowice. W tym mieście spędził także lata szkolne. W 1938 r., po ukończeniu gimnazjum, przeniósł się z ojcem do Krakowa, aby studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także realizować swe pasje aktorskie.

Niespodziewany wybuch II wojny światowej przerwał studia głęboko religijnego młodego Wojtyły, a przeżycia związane z okupacją i śmiercią ojca doprowadziły go do decyzji o kapłaństwie. Od 1942 r. uczęszczał do tajnego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie uzyskał po wojnie, w 1946 r., a potem przez dwa lata kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju skierowano go do pracy duszpasterskiej w małej parafii w Niegowici. Po siedmiu miesiącach wrócił do Krakowa, by stać się jednym z pionierów „turystycznego” duszpasterstwa młodzieży akademickiej przy parafii św. Floriana w Krakowie, gdzie był wikariuszem. Z grupami młodych chętnie wędrował po górach lub wyruszał na spływy kajakowe, jednocześnie jednak nie porzucił studiów teologicznych.

W roku 1958 r. Karol Wojtyła uzyskał sakrę biskupią. Następnie aktywnie uczestniczył w pracach przygotowujących Sobór Watykański II. Pięć lat później został metropolitą krakowskim, a w 1967 r. papież Paweł VI mianował go kardynałem. Szybko stał się znanym nie tylko w Polsce autorytetem Kościoła, filozofem, myślicielem i teologiem. Dlatego decyzja konklawe o wyborze Karola Wojtyły na papieża w dniu 16 października 1978 r. dla osób zorientowanych w sprawach Kościoła wcale nie była zaskoczeniem.

Nowy papież przybrał imię Jana Pawła II, a wkrótce podjął wiele przełomowych dla Kościoła decyzji. Przede wszystkim był papieżem-pielgrzymem, który odwiedził wszystkie zamieszkane kontynenty w trakcie aż 104 podróży, w tym 8 do Ojczyzny. Ogromne znaczenie miały również jego działania na rzecz ekumenizmu. Jako pierwszy papież odwiedził żydowską synagogę, modlił się również z muzułmanami w meczetach. Wydał 14 encyklik, wiele o ważkim dla Kościoła znaczeniu. Pontyfikat Jana Pawła II był najdłuższy w historii (po pontyfikatach św. Piotra i bł. Piusa IX) i trwał aż do jego śmierci w dniu 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 r. został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 r., po zakończeniu procesu kanonizacyjnego został uroczyście ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.

Multimedia


 
Pobierz bezpłatną aplikację VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Powiązane treści