Facebook link

Zespół dworsko-parkowy w Kuźnicach Zakopane - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Zespół dworsko-parkowy w Kuźnicach Zakopane

Zespół dworsko-parkowy w Kuźnicach Zakopane

Zdjęcie drewnianego budynku dawnego spichlerza z zewnątrz
Kuźnice 1, 34-500 Zakopane Region turystyczny: Tatry i Podhale
tel. +48 182023300
tel. +48 182063799
Historyczna część Zakopanego znajdująca się tuż obok dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch i początków szlaków m.in na Kalatówki czy na Halę Gąsienicową. Kiedyś znajdowało się tu centrum przemysłowe Zakopanego – istniał tu bowiem najprężniej działający w Galicji ośrodek hutniczy, który rozpoczął działalność w XVIII w. po odkryciu rozciągających się nieopodal złóż rudy żelaza. Lata świetności huty zwanej Hamrami przypadły na połowę XIX w.

Kuźnice mogą poszczycić się bogatą historią, ponieważ wzmiankowano o nich już w XVII w. Prawdopodobnie na przełomie XVII i XVIII w. powstał tu ośrodek hutniczy, o czym świadczą wzmianki o Hutach Hamerskich (hutach żelaza) z okresu panowania Augusta II Sasa. Rozwijające się huty przynosiły zyski i w drugiej połowy XVIII w. wraz ze starostwem nowotarskim wykupił je podstoli krakowski Franciszek Rychter Pelikańczyk, a następnie w 1773 r. zarząd nad Hutami Hamerskimi przejął zarząd powołany przez austriackiego zaborcę, który postanowił rozwinąć tatrzańskie zakłady. Jednak z powodu wyczerpania się złóż rud żelaza, w 1791 r. zaprzestano produkcji surówki. Kuźnice przeszły w ręce prywatne i zmieniały właścicieli do czasu, kiedy nabył je Węgier Jan Wincenty Homolacs, który zapoczątkował rozkwit Kuźnic jako ośrodka przemysłowego i nie tylko. Współcześnie po rewitalizacji zespołu odtworzono obrys dawnego dworu wybudowanego dla rodziny Homolacsów, która wprowadziła się do niego w 1833 r., z gazonem i fontanną, wozownię (obecnie sala ekspozycyjna), siedzibę dyrekcji huty, a potem Szkoły Domowej Pracy Kobiet (obecnie siedziba dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego), dawny spichlerz (obecnie muzeum). Na terenie znajduje się również krzyż żeliwny z 1839 r. (jest to po kaplicy Gąsieniców, najstarszy zachowany zabytek Zakopanego).