Facebook link

Rezerwat Biała Woda - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Rezerwat Biała Woda

Rezerwat Biała Woda

Rezerwat Biała Woda
Plac na Stawach 3, Szczawnica Region turystyczny: Pieniny i Spisz
tel. +48 126198120
fax. +48 126198122
tel. +48 126198121
Mogilska 25
Utworzony, podobnie jak Wąwóz Homole, w 1963 r. i także udostępniono do zwiedzania. Malowniczą, prawie bezleśną, szeroką doliną prowadzi żółty szlak, a teren doskonale przygotowano turystycznie (są ławki i tablice informacyjne). Szlak kończy się na przełęczy Rozdziele, z której można podziwiać ładną panoramę. Siodło stanowi naturalną granicę między Beskidem Sądeckim a Małymi Pieninami.
Dolina objęta ochroną jako rezerwat przyrody; przystosowana zarówno do turystyki pieszej jak i rowerowej. W przeważającej części charakteryzuje się płaskim dnem; w górnym odcinku jest ono niewyrównane, a woda płynie tędy jedynie po większych ulewach. Następnie omija ona izolowane masywy skalne, spływając po kamienistym dnie oraz po niewielkich kaskadach. Końcowy fragment doliny zwęża się, tworząc Wąwóz Międzyskały.